papa

Luty 20th, 2012 by daria


Wykonawcy , którzy przeprowadzają remont pokrycia dachowego z zastosowaniem papy termozgrzewalnej często zapominają o wykonaniu naprawy czy też wymiany starych obróbek blacharskich czyli ogniomurów, dylatacji a także tynków. Głównie w sytuacji zostawienia starych, popękanych tynków na ścianach, kominach czy ogniomurach można liczyć się z pojawieniem się w tych miejscach przecieków. Także brak dociskowej listwy w przypadku papowej obróbki kominów i murów może doprowadzić do tego, że papa termozgrzewalna szybko odklei się w tych miejscach i w rezultacie powstanie przeciek.

papa termozgrzewalna
papa termozgrzewalna

Wykonywanie  izolacji  z  zastosowaniem  papy termozgrzewalnej powinno odbywać  się zgodnie z projektem technicznym, zgodnie z  funkcjonującymi zasadami  budowlanymi i dokładnymi wytycznymi  do projektowania a także zrobienia  izolacji> Należy także przestrzegać zaleceń producenta pap dotyczących wyboru wierzchniego krycia pap termozgrzewalnych oraz do różnego rodzaju pap podkładowych. Jeśli papa termozgrzewalna stosowana jest w  budynkach, co do których odnoszą się wymagania klas pożarowej wytrzymałości, element  budynku, w którym  zastosowana została papa termozgrzewalna powinien spełniać wymagania w zakresie klas wytrzymałości ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia. Wszelkie roboty z zastosowaniem papy termozgrzewalnej należy prowadzić w temperaturze nie mniejszej niż +5ºC.

Asfaltowa papa termozgrzewalna jest to rolowy materiał izolacyjny, który otrzymuje się w wyniku odpowiedniego pokrycia osnowy z welonu ze szklanych włókien asfaltem oksydowanym. Wierzchnia strona wstęgi papy termozgrzewalnej pokrywa posypka mineralna gruboziarnista, za wyjątkiem zakładkowego pasa , którego szerokość wynosi około 9 cm wzdłuż jednego brzegu rolki papy , który zabezpieczony jest folią z tworzywa sztucznego. Za to spodnia strona papy termozgrzewalnej na całej  powierzchni zabezpiecza folia z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna przeznaczona jest do  izolacji wodochronnych jako warstwa wierzchnia w pokryciach wielowarstwowych dachu, na podłoża stabilne wymiarowo, w konstrukcjach nie narażonych na duże obciążenia i naprężenia. Papa termozgrzewalna należy mocować metodą zgrzewania.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.